preklady Kežmarok 👉preklady - Kežmarok 👉prekladatelia - Kežmarok 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Kežmarok - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Ako definujeme prekladateľov? Čo je obsahom práce tlmočníkov? Aký je medzi nimi rozdiel? Kedy potrebujem prekladateľa a v akom prípade tlmočníka?

V tomto blogu si vysvetlíme náležitosti a osobitosti práce prekladateľov a tlmočníkov.
Tieto dva často používané pojmy v jazykovom svete pozná asi každý. Nie každý však vie, aké veľké rozdiely ale aj malé detaily sa môžu pod nimi ukrývať a v praxi teda: ako si správne objednať prekladateľské alebo tlmočnícke služby. V tomto blogu sa budeme preto venovať téme prekladateľov a tlmočníkov a vysvetlíme si, čo znamenajú tieto pojmy a aké typy služieb títo odborníci poskytujú.
Základným rozdielom medzi týmito profesiami je fakt, že kým prekladateľ sa výhradne zaoberá písomnými textami a ich prekladom, tlmočník pracuje “live” a teda jeho úlohou je “preklopiť” hovorené slovo do cieľového jazyka. Ich úlohy sú teda zjavne rozdielne a aj keď niekedy sa ich činnosti môžu prelínať alebo na seba nadväzovať, len veľmi zriedkavo prebiehajú súčastne.
Tlmočenie je spravidla náročnejšie ako preklad, keďže prebieha instantne “in medias res” a teda tlmočník má len limitovaný čas na vytvorenie svojho produktu, kým prekladateľ spravidla pracuje s relatívne „neobmedzeným časovým priestorom“. Na druhú stranu, kým pri tlmočení je možné do určitej miery modifikovať prejav či v prípadne nutnosti použiť vysvetľujúci dovetok, texty bývajú nemenné a prekladateľ si ich nemôže prispôsobiť podľa potreby. Obidvaja však majú k dispozícii inventár prekladateľských či tlmočníckych skúseností a postupov, ktoré im pomáhajú pri práci.
Služby u profesionálnych prekladateľov sa spravidla delia na dva základné typy a síce konkrétne na: ⏵ odborné preklady a úradné preklady, pričom každé z nich majú z pohľadu zákazníka svoje plusy aj mínusy.
Služby u profesionálnych tlmočníkov delíme na tri hlavné typy:
🗸 konzekutívne tlmočenie
🗸 simultánne tlmočenie
🗸 tlmočenie šeptom
Rovnako aj tu platí, že každé z nich má svoje špecifiká a preto ich využitie sa môže líšiť podľa situácie.
Tak ako u prekladateľov platí, že nie každý odborný prekladateľ je zároveň aj úradný prekladateľ, rovnako u tlmočníkov nemusí mať konzekutívny typ tlmočníka aj schopnosť simultánneho tlmočenia. Kým u prekladateľov je postup na úradný level otázkou komplexných a pomerne zložitých autorizačných skúšok, u tlmočníkov je to zrejme viac otázkou akéhosi „mixu“ daností, vedomostí a prirodzeného talentu či zamerania. Veľmi tiež môže závisieť od témy tlmočenia a jej obtiažnosti, či tlmočník pri danej téme zvláda konzekutívne alebo aj simultánne tlmočenie, ktoré je rozhodne náročnejšie. Pri tlmočení šeptom sa jedná skôr o formu prejavu, pri ktorom tlmočník poskytuje informácie šeptom, ktoré majú spravidla len doplňujúci charakter, keďže v tomto prípade zákazník rozumie cudziemu jazyku do istej miery.
Ďalším faktorom je vplyv multi-jazykovej výbavy u tlmočníka. Ak tlmočník ovláda viac ako jeden cudzí jazyk, stáva sa, že úrovne daných jazykov sú rôzne a teda kým pri jednom jazyku zvláda simultánne tlmočenie, pri druhom poskytuje výhradne konzekutívny typ tlmočenia. Existujú taktiež situácie, v ktorých jeden jazyk využíva profesionál len pri prekladoch a ten druhý aj pri tlmočení. Veľmi dôležité je tiež vedieť, že nie každý prekladateľ je automaticky aj tlmočník.
Tak ako sme uviedli vyššie, prevažne je v platnosti názor, že výkon tlmočenia je mierne náročnejší ako prekladateľské činnosti a preto môže byť z hladiska zákazníka dôležité cielene vyberať firmu alebo jednotlivca na výkon týchto činností. Rovnako je potrebné vziať v úvahu fakt, že tlmočenie býva obvykle náročnejšie na finančné náklady, ako preklady, keďže sa jedná o náročnejší proces a tiež počet profi tlmočníkov je menší.